Európska únia/ Fašiangy

15. február 2019

Rozmanité boli aj pripravené prostredia k tejto „náročnej“ téme. Deti porovnávali rozmanitosť zvykov, života nielen v našej krajine ale aj v iných krajinách Európskej únie.

Na Slovensku zažili krásne fašiangové obdobie prostredníctvom spevu, tanca a karnevalovej zábavy. Spoznali hudobný nástroj - basu, vyskúšali si zaujímavé remeslá -košikárstvo a vyrobili si vlastné masky.
Do Veľkej Británie cestovali „dvojposchodovým“ autobusom, navštívili kráľovnú a domov telefonovali z typických „červených“ telefónnych búdok.

Kamarát Sebastián oslávil svoje narodeniny.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk